2012.11.24


001.jpg

2012 оны 11 сарын 24 өглөөний 9 цагт. Гарааны шугаман дээр. Цаг агаар -20с

002.jpg

003.jpg

004.jpg

dun.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

005.jpg

007.jpg

006.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg