Эрдэнэт Марафон 2015

 2015 оны 9-р сарын 26-нд "Өөрийгөө ялах Эрдэнэт Марафон" амжилттай зохион байгуулагдлаа.  

- 3км  /17 хүртлэх нас, 18-49 хүртлэх нас, 50 дээш нас /      

-21км /17-49 хүртлэх нас , 50 дээш нас / зай, төрлүүдээр 150 гаруй тамирчид оролцлоо.

3km.png

21.png

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

4.5.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

24.jpg

23.jpg

nuur.jpg