2013.01.05

001.jpg

002.jpg

2013 оны анхны гүйлт өглөө 9:03 темпратур -25C

003.jpg

004.jpg

005.jpg

Одгийв, Аванаяха

006.jpg

Оюунсүрэн

008.jpg

009.jpg

Вананияа бүртгэгч

untitled-1_copy.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

Оюунсүрэн, Оюунгэрэл

014.jpg

Гүйлтийн дараа...

017.jpg