2013.01.12

001.jpg

Гараа өглөө 09:00 цаг агаар -25С

002.jpg

009.jpg

004.jpg

Алтансувд, Байгал

005.jpg

Оюунсүрэн

006.jpg

Аванаяха

007.jpg

Сумяа

008.jpg

Бямбасүрэн