2013.01.26

001.jpg

Гараа 09:04 цаг агаар -15С

002.jpg

2 миллийн хамгийн хурдан гүйгч Г.Эрдэнэболд

003.jpg

010.jpg

004.jpgАлтансувд

005.jpgСумяа

009.jpgБаярсайхан

008.jpgГанхүү

007.jpgОюунсүрэн, Байгал

006.jpgОдгийв